[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeIn”]บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เวิร์คเกอร์ จำกัด (FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY THE WORKER COMPANY LIMITED) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  ใบอนุญาตเลขที่ นจ.99/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับกรมการจัดหางาน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการและการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

โดยทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานและมีทักษะเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ประกอบกับเครือข่ายของบริษัทฯ ที่กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลพม่า ลาว และกัมพูชา(MOU) เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน ให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงบริการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาแรงงาน ดูแลแรงงาน/นายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและบริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Our Vision  :  “แรงงานคุณภาพ ถูกกฎหมาย ถูกใจ ไร้กังวล”

Our Service : ✔ บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

✔ บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าว  ให้ถูกกฏหมายตามฉบับ MOU 100%

✔ บริการรายงานตัว 90 วัน

✔ บริการขอ / ต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน

✔ บริการขอ / ต่ออายุ วีซ่า Non-LA

✔ บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร

✔ บริการด้านกฎหมายบุคคลและภาษีอากร

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”55″ img_size=”medium” alignment=”center” onclick=”link_image” css_animation=”slideInUp”][/vc_column][/vc_row]