สายด่วน

092-276-0098

แชทผ่านไลน์

ID Line​ : altis4188​

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เวิร์คเกอร์ จำกัด (FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY THE WORKER COMPANY LIMITED) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  ใบอนุญาตเลขที่ นจ.99/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับกรมการจัดหางาน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการและการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 (ลำดับที่ 96)

บริการหลักของเรา

บริการเสริม ตามมติครม.

ครม. เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำบัตรชมพู เป็นกรณีพิเศษ

ผู้ใดไม่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายในช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดการเด็ดขาดตามกฎหมาย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ

ขยายเล่ม, เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ต

ขยายเล่ม, เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ต เฉพาะสัญชาติกัมพูชา คนงานไม่ต้องไป เราบริการดำเนินการทำให้ทั้งหมดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลา 10-15 วัน

สตม.ประชาสัมพันธ์ ต่อวีซ่าทุกประเภท

เพื่อลดความแออัดสามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย. 63 โดยจะมีผลตั้งแต่ 27 ก.ย. 63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

บริการต่อเวิร์คเพอร์มิท วีซ่า ทำพาสปอร์ตใหม่ (ในประเทศ)

บริการตามมติ 4 ส.ค. 63 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการจัดหาและฝึกอบรมก่อนนำเข้าคนงาน (เฉพาะสัญชาติลาว)

ทำงานที่โรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ (เฉพาะสัญชาติลาว)
– แผนกแม่บ้านของService Apartment (Room Attendance Housekeeper Department)
– แผนกเบเกอรี่(Bakery Shop) – แผนก Food & Beverage  – งานทำความสะอาดใน Public Area

ครม. เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำบัตรชมพู เป็นกรณีพิเศษ

ผู้ใดไม่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายในช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จัดการเด็ดขาดตามกฎหมาย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ

ขยายเล่ม, เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ต เฉพาะสัญชาติกัมพูชา

ขยายเล่ม, เปลื่ยนเล่มพาสปอร์ต เฉพาะสัญชาติกัมพูชา คนงานไม่ต้องไป เราบริการดำเนินการทำให้ทั้งหมดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลา 10-15 วัน

บริการต่อเวิร์คเพอร์มิท วีซ่า ทำพาสปอร์ตใหม่ (ในประเทศ)

บริการตามมติ 4 ส.ค. 63 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด

กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39

สตม.ประชาสัมพันธ์ ต่อวีซ่าทุกประเภท

เพื่อลดความแออัดสามารถยื่นขออยู่ต่อ ตม. แต่ละพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย. 63 โดยจะมีผลตั้งแต่ 27 ก.ย. 63 พร้อมกันหมดทุกประเภท

บริการจัดหาและฝึกอบรมก่อนนำเข้าคนงาน (เฉพาะสัญชาติลาว)

ทำงานที่โรงแรมและอพาร์ทเม้นท์ (เฉพาะสัญชาติลาว)
– แผนกแม่บ้านของService Apartment (Room Attendance Housekeeper Department)
– แผนกเบเกอรี่(Bakery Shop)

– แผนก Food & Beverage

– งานทำความสะอาดใน Public Area

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

เราช่วยลดภาระ และประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ เราพร้อมทำงานให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพ

(บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกขั้นตอน)

ข่าวสาร

ผลงาน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง