ข่าวแรงงานต่างด้าว

บุกตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ชาวเมียนมา ลอบเข้าไทย พร้อมผู้นำพา
แรงงานพม่าเถื่อนเครือข่าย
รวบ 7 ต่างด้าว ฝ่าฝืนคำสั่งเคลื่อนย้ายแรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จับกุมชาวกัมพูชาทะลักลักลอบหลบหนีข้ามชายแดนไม่หยุด 29 ราย
ถอนรากค้าแรงงานเถื่อน
จับแรงงานกัมพูชาชายแดนตาพระยา รวม 17 คน
แรงงานผิดกฎหมายทะลักเข้าไทย
จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 22 คน
จับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซ่อนกลางเขา
คุมตัว
ประสานไทยสกัดชาวกัมพูชา ขณะกำลังจะหลบหนีลักลอบเข้าไทย 26 คน