เร่งแก้กม. ‘ 39 อาชีพคนไทย ‘ หลังจับต่างด้าว 6,133 คน แย่งอาชีพ

อธิบดีกรมจัดหางาน เร่งปรับปรุงกฎหมาย ประชาพิจารณ์ “39อาชีพคนไทย” หลังจับแรงงานต่างด้าว 6,133 คนแย่งอาชีพ

เร่งแก้กม. '39อาชีพคนไทย' หลังจับต่างด้าว 6,133 คนแย่งอาชีพ

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังมีผู้ประกอบการเข้าร้องให้มีการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับอาชีพสงวนสำหรับคนไทย 39 อาชีพ ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2522 ให้ทันต่อยุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางาน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการทำประชาพิจารณ์ ก่อนส่งเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานได้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทั้งในส่วนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและลักลอบประกอบอาชีพต้องห้าม 39 อาชีพที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยทำ ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.2561 – 16 พ.ค.2562 ตรวจสอบสถานประกอบการไปแล้ว 21,617 แห่ง พบการกระทำผิด 1,201 แห่ง ตรวจแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 363,591 คน พบกระทำผิด 6,133 คน ซึ่งทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทั้งในส่วนนายจ้างและลูกจ้าง โดยเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายล่าสุดได้ค่าปรับนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้วกว่า 30 ล้านบาท พร้อมผลักดันแรงงานส่งกลับประเทศ (ข้อมูล-thainews.prd.go.th)

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/