โควิดระบาดรอบใหม่ จากแรงงานเถื่อนทะลัก ผลโพลซัด เจ้าหน้าที่ ‘บกพร่อง’

โควิดระบาดรอบใหม่ จากแรงงานเถื่อนทะลัก ผลโพลซัด เจ้าหน้าที่ ‘บกพร่อง’

โควิดระบาดรอบใหม่ จากแรงงานเถื่อนทะลัก ผลโพลซัด เจ้าหน้าที่ ‘บกพร่อง’

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปัญหาแรงงานเถื่อน ทะลักเข้าไทย ส่งผลระบาดระลอกใหม่ เป็นผลจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ 72.14%

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” จำนวน 1,295 คน สำรวจวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าประเทศ จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาจาก ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่มากที่สุดถึง 72.14%

ทั้งนี้ ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด 68.32% และเห็นว่า กรณีที่กระทรวงแรงงาน เปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ เป็นการช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย 63.81%

ขณะที่ มาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันโควิด-19 คือ ควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ 60.71%

ส่วนบทเรียนสำคัญ ที่ได้รับจากกรณีนี้ คือ สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 68.71%

จากผลการสำรวจดังกล่าว สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ปล่อยให้มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ควรมีการใช้กฎหมาย และมีบทลงโทษอย่างรุนแรง มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว และต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ปัญหานี้ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศ

ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นรอยแผลของสังคมไทย ที่เริ่มเห็นชัดเจนขึ้น จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่

โควิดระบาดรอบใหม่ จากแรงงานเถื่อนทะลัก ผลโพลซัด เจ้าหน้าที่ ‘บกพร่อง’

ดังนั้น รัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานฝ่ายปกครอง ต้องทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อจัดการปัญหาอย่างเข้มข้นและจริงจัง ต้องลงโทษผู้กระทำผิด ให้เป็นบทเรียนที่คนจดจำ ไม่ว่าจะคนของรัฐ ผู้ประกอบการ และนายหน้า ที่ไรัจิตสำนึกด้านสิทธิมนุษยชน และนำพาประเทศเข้าสู่วิกฤติ

พร้อมกันนี้ รัฐบาลต้องดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว ให้พ้นจากความเสี่ยง ของการระบาดระลอกใหม่ ควบคู่ไปกับการดูแลความอยู่รอดทางธุรกิจ ของสถานประกอบการ ที่ทำถูกกฎหมาย ขณะที่สื่อสารมวลชน และประชาชน ก็ต้องคอยติดตามปัญหานี้ อย่าปล่อยให้เลยผ่าน

สุดท้ายคนไทยเอง ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่โยนความผิดให้กับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงชีวิต เพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/