แรงงานแม่สาย ตื่นตัว!! ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่ตี 4 จนท.เร่งบริการเต็มที่

แรงงานแม่สาย ตื่นตัว!! ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่ตี 4 จนท.เร่งบริการเต็มที่

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

แรงงานแม่สาย ตื่นตัว!! ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่ตี 4 จนท.เร่งบริการเต็มที่

เชียงราย-แรงงานและนายจ้างชายแดน ที่ถือบัตรหัว 0-6-7 และ 8 ตื่นตัวมายื่นคำร้อง ขอใบอนุญาตทำงานกับจัดหางาน ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานฯ ตั้งอยู่ อ.แม่สาย อย่างคึกคักทุกวัน บางคนมารอตั้งแต่ตี 4 ซึ่ง จนท.เร่งให้บริการเต็มที่วันละราว 100 คน และถึงแม้เลยเดือน ต.ค.63 ไปแล้วก็ยังยื่นเรื่องได้ตลอด ส่งผลดีด้านประกันสังคม และอาจยื่นเอกสารประกอบด้านสัญชาติในอนาคต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ต.ค.63 ได้มีแรงงานและนายจ้างตามแนวชายแดน กว่าร้อยคน เดินทางมาที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จ.เชียงราย อาคารที่ทำการตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้าม แยกสถานีขนส่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย(วีปาร์ค) เพื่อยื่นเอกสารคำร้อง ขอใบอนุญาตทำงานกับจัดหางาน จ.เชียงราย

แรงงานแม่สาย ตื่นตัว!! ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่ตี 4 จนท.เร่งบริการเต็มที่

ทั้งนี้เนื่องจากตามที่ สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย และ นายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดเชียงราย คนใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เมื่อสองเดือนก่อน ให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหัว 0) และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรหัว 6 หัว 7 และ 8) ให้มาดำเนินการแจ้ง เข้าการทำงานภายใน 15 วัน หลังจากที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ใดจ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อ และสัญชาติของคนต่างด้าว และลักษณะงานที่ทำ ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่จ้าง และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000-50,000 บาท ส่วนนายจ้างหากไม่ปฏิบัติ ระวางโทษปรับ 10,000-100,000 บาท (ต่อแรงงาน 1 คน)

โดยคำขอใช้เอกสาร ใบอนุญาตทำงานตัวจริงพร้อมสำเนาใบอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวแรงงานถ่ายเอกสาร รูปถ่ายนิ้วครึ่ง 2 ใบ ถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านของแรงงาน (ทร.14/1) และใบตรวจโรคจากโรงพยาบาลหรือคลินิก แต่หากมีนายจ้างก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนนายจ้าง และเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบประกอบกิจการ แนบมาด้วย เสียค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อคน ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี

ซึ่ง การประกอบอาชีพอิสระ แรงงานไม่ต้องมีนายจ้างก็ได้ หรือ บางคนยังไม่ทำงาน ก็อาจจะไม่ต้องมายื่นเรื่อง รอให้จะมีงานทำก่อนถึงจะมายื่นเรื่องก็ได้  โดยในแต่ละวันทราบว่ามีแรงงานส่วนมากในพื้นที่ อ.แม่สาย มารอยื่นเอกสารคำขอตั้งแต่เช้า บางคนมาตั้งแต่ เวลา 04.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ สามารถทำเอกสารให้ได้ราว 100 คนต่อวัน เนื่องจากมีการตื่นตัวจากข่าวและประกาศกฎกระทรวง แต่เจ้าหน้าที่ ยืนยันว่า ถึงแม้พ้นระยะเวลาวันที่ 30 ต.ค.63 นี้ไป แรงงานก็สามารถมายื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงานได้ตลอด ไม่มีการปิดรับคำร้องแน่นอน

ทั้งนี้แรงงานกลุ่มนี้ใน จ.เชียงราย มีการแจ้งว่ามีราว 13,000 ราย เช่นทำงาน ขายของหน้าร้าน ทำงานก่อสร้าง ขายอาหารตามสั่ง ขายผักผลไม้ ฯลฯ ซึ่งกรณีมีนายจ้าง แล้วมีการทำประกันสังคม หากเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานก็จะได้รับความคุ้มครอง และอาจมีผลดีต่อการยื่นเอกสารนี้ประกอบไปยังเรื่องอื่นๆ ในเช่นการขอสัญชาติไทย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคงฯ (แม่สาย) จะเร่งรัดดำเนินงานให้รวดเร็วที่สุด และ แรงงานและนายจ้าง ยังสามารถไปใช้บริการ ได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อ.เมืองเชียงราย ได้ทุกวันราชการ โทรศัพท์ 053-152051-4 อีเมลล์ cri@doe.go.th

ที่มา : https://www.77kaoded.com/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]