แรงงานต่างด้าว ใน ‘ร้านอาหาร ผับ บาร์’ การ์ดอย่าตก กันโควิดรอบใหม่

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

แรงงานต่างด้าว ใน ‘ร้านอาหาร ผับ บาร์’ การ์ดอย่าตก กันโควิดรอบใหม่

แรงงานต่างด้าว ในร้านอาหาร ผับ บาร์ การ์ดอย่าตก กรมอนามัย เข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 ป้องกันระบาดรอบใหม่ เดินหน้าคัดกรองโรคต่อเนื่อง

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถานการณ์ แรงงานต่างด้าว ของสำนักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย 2,419,452 คน โดยส่วนใหญ่เป็น แรงงานต่างด้าว ในร้านอาหาร ผับ บาร์

ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ทำงานในกิจการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งทำหน้าที่ ปรุงประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้า ที่เข้ามานั่งรับประทาน หรือ ซื้อกลับบ้าน รวมไปจนถึงร้านที่ให้บริการ ด้านความบันเทิง ร่วมด้วย เช่น การจัดแสดงคอนเสิร์ต ผับ บาร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลการตรวจประเมิน เพื่อการเฝ้าระวังกิจการ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ของกรมอนามัย ล่าสุด จำนวน 164 แห่ง พบว่า ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีจุดบริการล้างมือ ร้อยละ 96 กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด ร้อยละ 90

ขณะที่ มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 81 สวมหน้ากาก ร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเน้นย้ำ การทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อย ที่พบเพียง ร้อยละ 77

นอกจากนี้ จากการสำรวจสถานบริการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ โรงเบียร์ โรงเหล้า จำนวน 93 แห่งทั่วประเทศ พบว่าสถานบริการทุกแห่ง มีจุดบริการล้างมือ  แต่กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดความแออัดได้เพียงร้อยละ 80 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 83 สวมหน้ากาก ร้อยละ 92 และมีการทำความสะอาด ร้อยละ 96

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้ นอกจากจะต้องดูแล ด้วยการพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง และตรวจคัดกรองโรค ให้เรียบร้อยแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคโควิด 19

ด้านมาตรการป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย

1. ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ

2. ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง นักดนตรี ให้ถอดหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย ในช่วงเวลาแสดงดนตรี หรือ ร้องเพลง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น สำหรับพนักงาน คัดกรองพนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) ถุงมือ เป็นต้น

3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ ของสถานบันเทิง

4. จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด

5. ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงิน แบบออนไลน์ใช้ถาด หรืออุปกรณ์ ในการรับเงิน เป็นต้น

6. มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม ระหว่างบุคคล โต๊ะในร้าน และระหว่างเวที กับผู้มาใช้บริการ

7. ควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมอื่นที่ใช้เสียงดัง (นอกจากการแสดงบนเวที) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจมีความเสี่ยง ต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการแพร่กระจายเชื้อ

8. ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน

9. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิด ควรจัดทำระบบระบายอากาศ หรือ ปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศ อย่างเพียงพอ และทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]