เช็คที่นี่! สิทธิประโยชน์ใหม่นายจ้าง-ลูกจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด

เช็คที่นี่! สิทธิประโยชน์ใหม่นายจ้าง-ลูกจ้าง ได้รับผลกระทบโควิด

โควิด-19 รอบใหม่รุนแรงและกระจายในวงกว้าง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ การระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐตัดสินใจ ประกาศ Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.prachachat.net/