เชียงใหม่เปิดต่อวีซ่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ 28-29 พ.ย. นี้ ก่อนสิ้นสุดผ่อนผัน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เชียงใหม่เปิดต่อวีซ่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษ 28-29 พ.ย. นี้ ก่อนสิ้นสุดผ่อนผัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี 2562 – 2563 โดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานถึง 31 มีนาคม 2563 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปถึง 31 มีนาคม 2564 โดยแรงงานต่างด้าวจะต้องเข้ามาขออยู่ต่อ (ต่อวีซ่า) กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น เนื่องจากยังมีแรงงานต่างด้าวบางส่วน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และใกล้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว และเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จึงเปิดให้บริการต่อวีซ่าให้กับแรงงานต่างด้าวในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. คนต่างด้าวสามารถเข้ามารับบริการโดยไม่ต้องจองคิวไว้ล่วงหน้า รวมถึงผู้ที่จองคิวออนไลน์ไว้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ก็สามารถมาเข้ารับบริการได้

ทั้งนี้ จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา, ลาว, กัมพูชา) เดินทางเข้ามาทำงาน ในภาคการก่อสร้าง, ภาคการเกษตรและ ประกอบอาชีพตามที่อนุญาตเป็นจำนวนมากอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการผ่อนผันแล้ว จะมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายต่อไป
ขณะนี้ กรมการจัดหางานได้กำชับสำนักงานจัดหางานจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการดูแล เข้มงวดป้องกันแรงงานต่างด้าว ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน

“โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ ตรวจเอกสาร หลักฐานของคนต่างด้าวอย่างละเอียด ก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตทำงาน และ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการปกครองการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาตทำงานและตรงกับประเภทงาน และนายจ้าง หรือเงื่อนไขในการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต รวมทั้งห้ามทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งหากแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และจะถูกผลักดันกลับประเทศ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคน ต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงาน 3 ปี”

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]