เข้มโควิด-19! ชุดลาดตระเวนทหารเรือตรวจเข้มแนวชายแดนจันทบุรีกันต่างด้าวรอบเข้าเมือง

เข้มโควิด-19! ชุดลาดตระเวนทหารเรือตรวจเข้มแนวชายแดนจันทบุรีกันต่างด้าวรอบเข้าเมือง

เข้มโควิด-19! ชุดลาดตระเวนทหารเรือตรวจเข้มแนวชายแดนจันทบุรีกันต่างด้าวรอบเข้าเมือง

จันทบุรี- เข้มโควิด-19! กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดชุดลาดตระเวนตามแนวชายแดน จ.จันทบุรี พร้อมส่งทีมแพทย์ทหารเข้าตรวจประเมินกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ห่างไกลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

วันนี้ ( 29 เม.ย.) กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และชุดลาดตระเวนตามแนวชายแดน เข้าตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนจันทบุรี เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าวป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

เข้มโควิด-19! ชุดลาดตระเวนทหารเรือตรวจเข้มแนวชายแดนจันทบุรีกันต่างด้าวรอบเข้าเมือง

รวมทั้งร่วมทั้งร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และสร้างสิ่งกีดขวาง ขวางทางธรรมชาติเฝ้าระวังการลักลอบเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติ

นอกจากนั้นยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารลงพื้นที่แนวชายแดนเพื่อให้บริการด้านการแพทย์รวมทั้งตรวจสุขภาพและ ประเมินความเสี่ยงให้กับประชาชนและแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่สะดวกด้านการเดินทาง รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง

และยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนเพื่อ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : https://mgronline.com/