อ.เวียงแหง แจงแก๊งบัตรต่างด้าว ไม่มีเจ้าหน้าที่พัวพัน ขบวนการสวมบัตรหัวศูนย์

อ.เวียงแหง แจงแก๊งบัตรต่างด้าว ไม่มีเจ้าหน้าที่พัวพัน ขบวนการสวมบัตรหัวศูนย์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

อ.เวียงแหง แจงแก๊งบัตรต่างด้าว ไม่มีเจ้าหน้าที่พัวพัน ขบวนการสวมบัตรหัวศูนย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปกครอง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีจับกุมกลุ่มนายหน้าหลอกลวงกลุ่มบุคคลต่างด้าวในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียก “บัตรหัวศูนย์” จากการตรวจสอบุคคลที่ถูกจับกุม 2 ราย เป็นชาวบ้านในพื้นที่จริง แต่ไม่ใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

“และไม่เกี่ยวข้องกับสำนักทะเบียน อ.เวีงแหง ในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบราชการ หากพบมีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งเบาะแสจะดำเนินการตามกฎหมาย”

อ.เวียงแหง แจงแก๊งบัตรต่างด้าว ไม่มีเจ้าหน้าที่พัวพัน ขบวนการสวมบัตรหัวศูนย์

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท.) ได้รับการแจ้งประสานข้อมูลในทางลับว่าในพื้นที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มีกลุ่มบุคคลเรียกรับเงินในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตรหัวศูนย์) พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงสั่งการให้ พ.ต.ท. งามพล บุญลิ่มเต็ง ผอ.กปท.1 นายสุภาพ สิริ ผอ.กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ชุดคดีพิเศษ สืบสวนหาข่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.ภ.5 จนได้รับการติดต่อจากกลุ่มนายหน้าเพื่อจัดทำบัตรดังกล่าว โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายรายละ 55,000 บาท

จากนั้นมีการวางแผน “สาย” นัดหมายจากนางลื้น (นายหน้า) ที่มีผู้ร่วมขบวนการเดินขึ้นลงอำเภอและนำบัตรมาให้แรงงานต่างด้าว (สายข่าว) และรับเงิน 110,000 บาท ทีมงานจึงทำการจับกุมและขยายผลพบเอกสารเกี่ยวกับการขอทำบัตรจำนวนมาก พร้อมเงินสดกว่า 464,000 บาท

ในการสอบสวนเบื้องต้น นางลิ้น ให้การว่า ได้ส่วนแบ่งจากการดำเนินการรายละ 5,000 บาท ที่เหลือนายจรัล (ผู้ร่วมขวนการ) รวบรวมและไม่ให้ความร่วมมือว่าส่งมอบเงินต่อไปยังผู้ใด ซึ่ง ป.ป.ท. กำลังขยายผล หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับพื้นที่ อ.เวียงแหง ช่วง 2550-2551 นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ.) สืบสวนพบการทุจริตออกบัตรฯ ให้กลุ่มบุคคลต่างด้าว มีการเพิ่มชื่อบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนของ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เข้าในฐานข้อมูลกรมการปกครองกว่า 18,587 ราย การสืบสวนพบมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอำเภอ (ในขณะนั้น) มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 4 ราย

กระบวนการข้อพิรุธการเพิ่มชื่อคนต่างด้าวเข้าในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อ.เวียงแหง มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งเอกสารการสำรวจบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ 89) 12,514 ราย ไม่มีนายทะเบียนลงชื่ออนุมัติให้บันทึกข้อมูลในฐานกรมการปกครอง 4,150 ราย บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเดินทางเข้ามาในไทยหลัง 1 ต.ค. 2553 จำนวน 3,527 ราย และที่ยังไม่ชัดเจนว่าเดินทางเข้ามาก่อน 1 ต.ค. 2552 จำนวน 838 ราย บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ไม่ผ่านการทำประชาคม 10,840 ราย พยานลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ปค. 14 ไม่ครบ 2 ราย จำนวน 4,121 ราย และเอกสารประกอบการพิจารณาที่ไม่ครบถ้วน 1,553 ราย เป็นต้น

“ที่น่ากังวล คือ การทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน ส่งผลต่อความมั่นคงในไทย เพราะบางราย เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ อาทิ กรณีนายองจง แซ่หลู่ หรือ นายภาณุ ปาบือ หรือ นายถาวร สมจิตร การนำไปจดแจ้งตั้งบริษัท เป็นนอมินี่ให้ขบวนการนักลงทุน ในเชียงใหม่, ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะฟอกเงิน ส่งเงินรายได้จากฐานธุรกิจในไทยไปยังประเทศต้นทางที่นำเงินมาลงทุน”

ทีมข่าวตรวจสอบในสื่อสังคม กลุ่มต่างด้าว ในเชียงใหม่ หลาย ๆ เพจ พบว่ายังมีการติดต่อ สอบถามความคืบหน้า รายละเอียดการเดินทางไปทำบัตร 10 ปี บัตรหัวศูนย์ โดยอ้างค่าใช้จ่าย 35,000 บาท และบางส่วนระบุการเดินทางไปทำบัตรบุคคลต่างด้าว แทนหนังสือเดินทาง เพื่อให้หางานทำในไทยได้ง่ายนั้น ต้องไปที่ อ.เวียงแหง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ปกครอง ในเชียงใหม่ อธิบายเรื่องบัตรประจำตัว หัวศุนย์ (0) ว่าเป็นบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวที่สำรวจก่อน 18 ม.ค พ.ศ. 2548 ตามมติเห็นชอบ ครม. สามารถเดินทางออกนอกเขตควบคุมพื้นที่ภายในจังหวัดได้ ไม่ต้องขออนุญาตแต่หากจะเดินทางไปต่างจังหวัด จะต้องขออนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ผู้ถือบัตรหัว 0 ที่ได้สำรวจหลังปี 2548-2552 สามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมภายในจังหวัดได้ เฉพาะผู้ที่มีหมายเลขบัตร (0-xxxx-๘๙xxx-xx-x) โดยสังเกตเลขบัตรหลักที่ 6 และ หลักที่ 7 ต้องเป็นเลข ๘๙ เท่านั้น ถ้าหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 00 จะไม่สามารถเดินทางออกนอกเขตควบคุมพื้นที่ได้ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย 2559 กรณีพิเศษจะเดินทางออกราชอาณาจักรต้องขอทำเรื่องที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงอนุมัติ หากผู้ถือบัตรหัว 0 ไม่เข้าใจระเบียบการขอคำปรึกษาได้ที่ ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ของอำเภอที่อาศัยอยู่นั้นได้ ตามวันและเวลาราชการ

บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้จึงถูกออกให้บุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวหลังจัดทำทะเบียนประวัติตามกฎหมายทะเบียนราษฎร เพื่อให้ใช้เป็นเอกสารรับรองตัวบุคคลรัฐไทยหรือนานารัฐบนโลก ต้องปฏิบัติตาม รัฐไทยจะบันทึก “คนไร้รัฐ” ว่า บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เอกสารที่ออก ถูกกำหนดรูปแบบไว้ใน ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2548

บุคคลกลุ่มนี้จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน มีสิทธิทางการศึกษา การรักษาพยาบาล แต่ใช้หลักประกันสุขภาพทางเลือก มีสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสิทธิทำงาน แต่ต้องขออนุญาต และต้องไม่ทำอาชีพที่สงวนให้คนสัญชาติไทยมีสิทธิลงทุนประกอบธุรกิจ แต่ต้องขออนุญาต และ หากมีข้อเท็จจริงฟังว่า มีสัญชาติไทย ก็ร้องขอพิสูจน์สัญชาติไทยได้ ซื้อบ้านได้ แต่ถือครองกรรมสิทธิไม่ได้ ซื้อรถได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ได้ เพราะรถมิใช่อสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการกระบวนการยุติธรรม ฟ้องคดีทั้งแพ่ง พาณิชย์ อาญา ปกครองได้

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]