อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกร้อย อส.อ.อู่ทองที่ 3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อู่ทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำภายในโรงงานไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ (TFG) และสถานประกอบการต่างๆ ในอำเภออู่ทองที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบให้ช่วยกันเฝ้าระวัง และช่วยสอดส่องแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย หรือตามเส้นทางธรรมชาติที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคตามมาตรการในการป้องกัน การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

สำหรับผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]