อยู่ต่อได้! แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี พ.ย.นี้ ‘ไม่ต้องกลับประเทศ’

แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี หลังทำงานตามเอ็มโอยู ระหว่างรัฐบาล เดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ไฟเขียว อยู่ทำงานต่อ ไม่ต้องกลับประเทศหวั่นทำไทยระบาดระลอก 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

อยู่ต่อได้! แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี พ.ย.นี้ ‘ไม่ต้องกลับประเทศ’

แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี หลังทำงานตามเอ็มโอยู ระหว่างรัฐบาล เดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ไฟเขียว อยู่ทำงานต่อ ไม่ต้องกลับประเทศหวั่นทำไทยระบาดระลอก 2

แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี หลังทำงานตามเอ็มโอยู ระหว่างรัฐบาล เดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ไฟเขียว อยู่ทำงานต่อ ไม่ต้องกลับประเทศหวั่นทำไทยระบาดระลอก 2

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ เปิดเผยว่า จากการประชุม คณะกรรมการนโยบาย การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2563 มีมติให้ แรงงานต่างด้าว ครบวาระ 4 ปี หลังจากเข้ามาทำงาน ตามบันทึกความตกลง หรือ บันทึกความเข้าใจ ที่รัฐบาลไทย ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MoU) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ทำให้การเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน MoU ตามปกตินั้น ทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ขณะเดียวกัน ยังต้องให้ความสำคัญ กับมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่น รองรับการฟื้นฟู และขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อไม่ให้นายจ้าง และสถานประกอบการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้เสนอแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดยจะนำเสนอ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล ของกรมการจัดหางาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 พบว่ามี แรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงาน กำลังจะสิ้นสุด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564 จำนวนถึง 131,587 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา 34,053 คน ลาว 24,597 คน และ เมียนมา 72,937 คน

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงขั้นตอนดำเนินการว่า แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว และ เมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 สามารถดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสุขภาพ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ ไปยื่นขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

2. ยื่นขออนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน (มีอายุไม่เกินครั้งละ 2 ปี)

3. ขอตรวจลงตราอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท

4. จัดทำทะเบียนประวัติ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ สำนักเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์ทะเบียนภาคจังหวัดสาขา หรือ ที่กรมการปกครองกำหนด ในพื้นที่ ที่คนต่างด้าวทำงาน

สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ และ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @service_workpermit หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

พร้อมกันนี้ กรมการจัดหางาน ได้จัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำวิธีการทำงานในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]