สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

สาธารณสุขอำเภอหัวหิน บูรณาการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจค้นหาผู้มีความเสี่ยง และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เพื่อสร้างความตระหนัก และเฝ้าระวัง แรงงานต่างด้าว

(วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย  นายเจนวิท ผลิศักดิ์  ผช.สาธารณสุขอำเภอหัวหิน,น.ส.อตินุช กาญจนแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นายพงษ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุข อบต.หินเหล็กไฟ ,นายปัญญา กอนใย ผู้ใหญ่บ้านหนองนกน้อย หมู่ 3 ต.หินเหล็กไฟ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โรงงานสัปปรดกระป๋อง บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ (QPP) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจคัดกรองแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ในสถานประกอบการ ตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล  และป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว

จาการตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวมี พนักงานทั้งหมด 535 คน แยกเป็นคนไทย 236 คน พนักงานสัญชาติเมียนมาร์จำนวน 299 คน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเน้นย้ำ รวมทั้งกำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด  และหากพบว่ามีการจ้างแรงงานไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันตรวจคัดกรองไม่พบผู้มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ตรวจสอบสถานที่พักของแรงงานในบริเวณโรงงาน ไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือให้ที่พักพิงคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย โรงงานมีมาตรการตรวจวัดไข้ก่อนเข้างานทุกคน และมีเจลล้างมือ ที่ล้างมือให้บริการ และมีหน่วยปฐมพยาบาลประจำที่โรงงาน

ที่มา : https://www.77kaoded.com/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]