สระบุรี คุมเข้ม ฝ่ายปกครอง รวบแรงงานต่างด้าวคาแคมป์ จำนวน 11 คน

สระบุรี คุมเข้ม ฝ่ายปกครอง รวบแรงงานต่างด้าวคาแคมป์ จำนวน 11 คน

สระบุรี คุมเข้ม ฝ่ายปกครอง รวบแรงงานต่างด้าวคาแคมป์ จำนวน 11 คน

วันที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์  พงษ์บุญ   นายอำเภอเสาไห้  สั่งการให้นายธนวิทย์  แก่นสาร  ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อ.เสาให้ จ.สระบุรี พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 20 นาย  และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจค้น สถานที่ก่อสร้างของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ภายหลังได้ทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามา ทำงานผิดกฏหมายจึงพร้อมกำลังเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

 จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวจำนวน 11 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 1 คน ทั้ง 8 คน ไม่มีใบอนุญาติเข้าเมืองและอีก 3 คน ใบอนุญาตหมดอายุ  ในขณะจัมแรงงานต่างด้าว ทั้ง  11 คน ได้พยายามหลบหนี  แต่ไม่สามารถหลบหนี  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ และนำตัวแรงงานต่างด้าว(เมียนมา)มาทำการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบร่างกายพร้อมตรวจวัดอุณภูมิ ว่ามีโรคโควิด-19 หรือไม่ จากการตรวจสอบโรคในเบื้องต้น ไม่พบอาการของโรคติดต่อโควิด-19  อย่างไรก็ตามได้ส่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดส่งตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเสาให้ จ.สระบุรี

สระบุรี คุมเข้ม ฝ่ายปกครอง รวบแรงงานต่างด้าวคาแคมป์ จำนวน 11 คน

ในการจับกุม ได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมา และสุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเบื้องต้น เพื่อป้องกัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ จนมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี ม.7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบ นายดิวัช ชูนาคา แสดงตนเป็นผู้ควบคุมงานคนงานต่างด้าวของ บริษัท บี.บอย.เบลล์คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ได้รับการประมูลก่อสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานขอตรวจสอบเอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว โดยก่อนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ผู้ถูกจับเป็นที่พอใจแล้ว ตรวจสอบคนต่าง ด้าว  ยอมรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมา สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ และมี ล่ามแปล จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาติในการทำงาน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาดังกส่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ อ. เสาไห้ จ .สระบุรี เพื่อดำเนินคดีต่อไป

นายธนวิทย์  แก่นสาร  ปลัดอำเภอ ฝ่ายมั่นคง อ.เสาให้ จ.สระบุรี ตามที่รัฐบาลได้อออกมาตรการตรวจตรา   ตามีนโยบายที่จังหวัดสระบุรี  มีเสาไห้ นโยบายให้ตรวจสถานประกอบการ ทางฝ่ายปกครองอ.เสาไห้ จึงได้นำกำลัง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่ง  ในพื้นที่ ม. ต. สวนดอกไม้ ก็พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 11 ราย  เป็นชาย 10 ราย ผู้หญิง 1 ราย ที่หนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา จึงได้ควบคุมตัวมาที่ว่าการอำเภอฯ  เสาไห้ ดำเนินตามกฎหมายต่อไป   ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าไม่พบติดเชื้อโควิด-19  จึงได้แจ้ง ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยไม่มีใบอนุญาต  ส่งผลให้ผู้ประกอบบริษัท บี.บอย.เบลล์  คอนสตรัคชัน จำกัด ที่รับแรงงานเข้ามาทำงานมีความผิดฐานให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าว และนำเข้าแรงงานต่างด้าว  โดยทางฝ่ายปกครอง ได้ทำบันทึกการจับกุมและร่วมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระบุรี พร้อมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี   โดยส่งแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายดำเนินการทางกฎหมาต่อไป  เบื้องต้นได้ทำการกักตัวแรงงานทั้ง  11  คน เป็นเวลา 14  วัน ตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

ที่มา : https://www.komchadluek.net