“สมุทรสาคร” ยังหนัก! วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 208 ราย เป็นคนต่างด้าว 170 ราย

"สมุทรสาคร" ยังหนัก! วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 208 ราย เป็นคนต่างด้าว 170 ราย

“สมุทรสาคร” ยังหนัก! วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 208 ราย เป็นคนต่างด้าว 170 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาครวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 208 ราย ตรวจเชิงรุกแรงงานต่างด้าวพบติดเชื้ออีก 170 ราย

13 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีผู้ป่วยรายใหม่ 208 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 172 ราย เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 170 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 36 ราย จำแนกเป็นคนไทย 20 ราย และต่างด้าว 16 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,760 ราย เป็นค้นหาเชิงรุก 2,934 ราย แยกเป็นคนไทย 235 ราย และต่างด้าว 2,699 ราย ในโรงพยาบาล 826 ราย แยกเป็นคนไทย 538 ราย และต่างด้าว 243 ราย

ที่มา : https://www.nationtv.tv/