‘ศรีสุวรรณ’ จ่อบุก กท.แรงงานเข้มงวดนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว เหตุแพร่เชื้อโควิด-19 หากยังละเลยจะเอาผิดทั้งกระทรวง

‘ศรีสุวรรณ’ จ่อบุก กท.แรงงานเข้มงวดนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว เหตุแพร่เชื้อโควิด-19 หากยังละเลยจะเอาผิดทั้งกระทรวง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ในตลาดค้าขายกุ้ง สัตว์น้ำ ฯลฯ ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆของคนไทยเสียหายกันอย่างยับเยินเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้นั้น

ปัญหาดังกล่าวแม้กระทรวงแรงงาน จะมีมาตรการของกระทรวงแรงงานในการควบคุมโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้ว โดยเฉพาะแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด ให้กับแรงงานต่างด้าวในระบบที่ถูกกฎหมายทั้งหมดประมาณ 250,000 คน โดยการจัดรถโมบายล์หรือหน่วยตรวจเคลื่อนที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ออกตรวจตามแต่ละโรงงานหรือสถานประกอบการ และยังมีการตั้งชุดเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่จังหวัดข้างเคียงจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตาม

มาตรการดังกล่าวยังไม่ตอบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นแหล่งต้นเหตุของการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาด และเข้มงวดต่อนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ใช้แรงงานจากต่างด้าวทั้งระบบซึ่งแรงงานต่างด้าว จากจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานจำนวน 275,782 คน เป็นเมียนมา 243,617 คน, สปป.ลาว 13,200 คน, กัมพูชา 9,648 คน และสัญชาติอื่น ๆ 9,317 คน ส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการวางระบบการตรวจสอบนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่เป็นสากล หากกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันไม่รองรับก็ต้องปรับปรุงหรือเสนอแก้ไขเสีย

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความพร้อมข้อเสนอไปเรียนพบ รมว.กระทรงแรงงาน เพื่อให้ใช้มาตรการที่เด็ดขาดและเข็มงวดต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว อันจะเป็นแนวทางในการใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสในการจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้เป็นสากลต่อไป โดยจะเดินทางไปพบในวันพุธที่ 23 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ที่มา : https://siamrath.co.th