วัคซีนล็อต 2 ถึงภูเก็ต 100,000 โดส 29 มี.ค.นี้ ทีมแพทย์พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย

วัคซีนล็อต 2 ถึงภูเก็ต 100,000 โดส 29 มี.ค.นี้ ทีมแพทย์พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย

วัคซีนล็อต 2 ถึงภูเก็ต 100,000 โดส 29 มี.ค.นี้ ทีมแพทย์พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย

วัคซีนล็อต 2 จำนวน 100,000 โดส ถึงภูเก็ต 29 มีนาคม 2564 นี้ ทีมแพทย์เตรียมพร้อมฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมขอความร่วมมือลงทะเบียนรับการฉีด ยืนยันมีผลข้างเคียงน้อยมาก

สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคเอกชน เสนอแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว ภายใต้แนวทาง Phuket Tourism Sandbox โดยร่นระยะเวลาเปิดรับนักท่องเที่ยวเร็วขึ้นจากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่เข้ามานั้นจะต้องฉีดวัคซีนแล้ว และคนภูเก็ตจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนข้อมูลขอโควต้าวัคซีนจากรัฐบาลจำนวน 933,174 โดส เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนตามทะเบียนราษฎร์, แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว, แรงงานในธุรกิจอื่นๆ (ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน), กลุ่มผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 466,587 คน โดยจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ศบค.ในวันที่ 26 มีนาคมนี้

วัคซีนล็อต 2 ถึงภูเก็ต 100,000 โดส 29 มี.ค.นี้ ทีมแพทย์พร้อมฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย

เบื้องต้นจังหวัดภูเก็ต ได้รับวัคซีนล็อตแรกมาแล้วจำนวน 4,000 โดส และจะได้รับรอบสองอีกประมาณ 100,000 โดส ภายในเดือนมีนาคมนี้

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการรับวัคซีนล็อตที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ว่า สำหรับในล็อตที่ 2 จังหวัดภูเก็ตจะได้รับวัคซีนมาอีก 100,000 โดส จากเดิมที่จะได้รับประมาณ 16,000 โดส เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox เพื่อฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของภูเก็ต

โดยกลุ่มเป้าหมายในล็อตนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สัมผัสใกล้ชิดและดูแลผู้ป่วย, กลุ่มของพนักงานในภาคบริการ อาทิ โรงแรม สนามบิน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น, กลุ่มที่มีโรคที่มีความเสี่ยง เช่น ความดัน โรคปอด เป็นต้น และภาคประชาชนทั่วไป ซึ่งวัคซีนล็อตนี้จะเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 29 มีนาคมนี้ และตามแผนจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยจะกระจายให้กลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งเกาะ ซึ่งได้เตรียมในส่วนของสถานที่ในการฉีดไว้เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ตามยุทธศาสตร์ Phuket Tourism Sandbox เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฎาคมนั้น นอกจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว ในส่วนของคนภูเก็ตก็จะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 70% ของประชาชนทั้งหมดด้วย หรือจำนวน 466,587 คน โยได้มีการเสนอขอวัคซีนไปประมาณ 933,000 โดส แต่การที่รัฐบาลให้มาหนึ่งแสนโดสนั้น เพื่อเป็นกระตุ้นและชิมลางว่าคนภูเก็ตจะฉีดได้ทั้งหมดหรือไม่ หากดำเนินการฉีดได้ภายใน 1 เดือน ระยะถัดก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะได้ฟื้นกลับมา ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องของสุขภาพ

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/