รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยขั้นตอนปฏิบัติ นายจ้างและแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ ช่วงโควิด-19 ซึ่งกระทรวงแรงงาน แจ้งขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนายจ้างและแรงงานต่างชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมาตรการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างชาติในประเทศ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ (มติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค.63 ) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และ 2.คนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการจัดหางาน สายด่วน 1506 กด 2

ทั้งนี้สำหรับแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รู้ยัง! เปิดขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนายจ้าง-แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/