ผลคัดกรอง’โควิด-19’แรงงานต่างด้าว 8 จ.กว่า 1แสนราย

ผลคัดกรอง'โควิด-19'แรงงานต่างด้าว 8 จ.กว่า 1แสนราย

ผลคัดกรอง ‘โควิด-19’ แรงงานต่างด้าว 8 จ.กว่า 1แสนราย

สธ.เผยผลคัดกรองโควิด-19 ใน แรงงานต่างด้าว ใน 8 จังหวัด ครอบคลุมสมุทรสาคร-ใกล้เคียง กว่า 1 แสนราย อัตราพบเชื้อ 10.16 %

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ก.พ.2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การตรวจคัดกรองโควิด-19ในแรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งครอบคลุมจ.สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยจ.สมุทรสาคร คัดกรอง 107,342 ราย พบเชื้อ 13,147 ราย อัตราการพบเชื้อ 12.25 % จ.นครปฐม 8,562 ราย พบเชื้อ 3 ราย อัตรา 0.04% จ.เพชรบุรี 3,313 ราย พบเชื้อ 1 ราย อัตรา 0.03 % จ.สมุทรสงคราม 2,038 ราย พบเชื้อ 1 ราย อัตรา 0.05% จ.ราชบุรี 3,799 ราย จ.สุพรรณบุรี 940 ราย จ.กาญจนบุรี 1,859 ราย ไม่พบเชื้อ 1,853 ราย รอผล 6 ราย และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,583 ราย รอผล 3 ราย ที่เหลือไม่พบเชื้อ ภาพรวมคัดกรองแล้ว 129,436 ราย พบเชื้อ 13,152 ราย อัตราพบเชื้อ 10.16% รอผล 9 ราย

ผลคัดกรอง'โควิด-19'แรงงานต่างด้าว 8 จ.กว่า 1แสนราย

“ภาพรวมการเจอผู้ป่วยในจ.ปทุมธานีและใกล้เคียงยังพบผู้ติดเชื้อเชื่อมตลาดสดต่อเนื่องและเร่งรัดติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวครบ 14 วัน และตลาดที่มีความเสี่ยงสูง คือ มีขนาดใหญ่ มีความถ่ายเทอากาศน้อย อับอากาศ ความหนาแน่นของพ่อค้าแม่ขาย หรือจัดเก็บข้าวของไม่ได้จัดระเบียบ ขาดพัดลมที่จะทำให้อากาศถ่ายเท มีแรงงานต่างด้างเข้ามาทำงาน มีชุมชนหนาแน่นโดยรอบบริเวณ จะต้องได้รับการสำรวจความเสี่ยงและเฝ้าระวังในกลุ่มที่อาจจะแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย” นพ.เฉวตสรร กล่าว

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/