ปมร้อน 4 หมื่นแรงงานลำไย ล้งอ่วมค่ากักตัว-กัมพูชานับพันหนีเข้าไทย

ปมร้อน 4 หมื่นแรงงานลำไย ล้งอ่วมค่ากักตัว-กัมพูชานับพันหนีเข้าไทย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ปมร้อน 4 หมื่นแรงงานลำไย ล้งอ่วมค่ากักตัว-กัมพูชานับพันหนีเข้าไทย

ความต้องการแรงงานต่างชาติทำงานภาคเกษตรกรรม คู่ขนานกับการลักลอบการนำแรงงานเถื่อน ที่ผ่านมาภาครัฐพยายามแก้ไขในที่สุดจังหวัดชายแดนได้รับการผ่อนปรน ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 64 ให้นายจ้างสามารถนำเข้าแรงงานจากชายแดนเพื่อนบ้านได้ตามฤดูกาลหรือไป-กลับ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ข้อมูลสำนักจัดหางานจังหวัด ปี 2562 จันทบุรีมีผู้ขอใบอนุญาตทำงาน 20,590 คน ตราดประมาณ 20,000 คน แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ทำให้ต้องปิดชายแดน เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2563 เมื่อจันทบุรีประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเก็บลำไยที่จะเริ่มฤดูกาลในเดือนกันยายนนี้

ปมร้อน 4 หมื่นแรงงานลำไย ล้งอ่วมค่ากักตัว-กัมพูชานับพันหนีเข้าไทย

ทางสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรีได้เสนอขอนำเข้าแรงงานกัมพูชาทางด่านจุดผ่านแดนถาวร บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน 34,000 คน ในที่สุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้อนุมัติให้จันทบุรีเป็นจังหวัดแรกนำเข้าแรงงานกัมพูชามาเก็บลำไยในอ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 มีการกักตัว 14 วัน

จันท์-ตราดใช้ 4 หมื่นแรงงาน

ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติขจร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ผลผลิตลำไยใน อ.โป่งน้ำร้อน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 170,000 ไร่ สร้างรายได้เกือบ 10,000 ล้านบาท มีความต้องการแรงงาน 34,000 คน แบ่งเป็นโรงคัดบรรจุ (ล้ง) 4,000 คน เก็บลำไย 10,000 คน ทำงานภาคเกษตร 10,000 คน โดยผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกันยายน 10% และช่วงพีกคือพฤศจิกายน ธันวาคม จึงต้องนำเข้าแรงงานเก็บลำไยให้ทัน ถ้าไม่มีแรงงานเก็บเสียหายเกิน 100% แน่นอน และต้องสร้างความเชื่อมั่นกับล้งว่าจะมีแรงงานเก็บเกี่ยว กล้าที่จะวางเงินรับซื้อลำไยล่วงหน้าจากเกษตรกร

ทางด้าน นายวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แรงงานที่นำเข้าตาม ม.64 ข้อมูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดประมาณ 20,000 คน สอดคล้องกับความต้องการภาคเกษตรที่ต้องการใช้แรงงานระยะสั้น 1-2 เดือน สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุกเดือน

แต่ละปีช่วงฤดูกาลผลไม้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม จะมีช่วงผลไม้ทุเรียน มังคุด เป็นช่วงพีกประมาณ 2-3 เดือน มีความต้องการใช้แรงงานสูงและแรงงานภาคเกษตรคนไทยไม่ต้องการทำ ผู้ประกอบการ นายจ้าง อาจจะใช้วิธีหมุนเวียนแรงงานใช้ร่วมกัน หรือบางสวนอาจจะจ้างไว้ทำงานอื่น ๆ ตลอดปี เพื่อไม่ให้ยุ่งยากเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าออก เพราะค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงานกัมพูชาตามฤดูกาลระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณหัวละ 3,000-4,000 บาท

“แรงงานกัมพูชามีความขยันอดทน บางคนอยู่กับนายจ้างหลายปี ทั้งแรงงานเก็บ บรรจุลำไย แรงงานเก็บมังคุดที่ต้องเก็บด้วยมือทุกลูก ทุเรียน มีทักษะการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพได้ค่าจ้างสูงตามน้ำหนัก ปริมาณงานวันละกว่า 1,000 บาท ถ้าเป็นหัวหน้างานวันละประมาณ 3,000-4,000 บาท หลายคนคิดว่าจ้างแรงงานกัมพูชาถูกไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ช่วงที่ขาดแคลนมาก ๆ นายจ้างแข่งขันกันเพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อดึงแรงงาน” นายวุฒิพงศ์กล่าว

ที่มา : https://www.prachachat.net/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]