บุกตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

บุกตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

บุกตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

วันนี้ (13 พค.64) เวลา 13.30 น. นางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าชุดชุดตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมโรคโควิด-19 จว.อ่างทอง มอบหมายหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อ โพธิ์ทอง, สสอ.โพธิ์ทอง, สภ.โพธิ์ทอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแม่ไก่/ต.โคกพุทรา ร่วมกับชุดตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ควบคุมโรคโควิด-19 จว.อ่างทอง และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จว.อ่างทอง, จัดหางาน จว.อ่างทอง แรงงาน จว.อ่างทอง, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.อ่างทอง กอ.รมน.จว.อ่างทอง หน่วยทหาร มทบ.17 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.อ่างทอง) ได้บูรณาการออกตรวจตราแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพชรสยามพิพัฒน์ธัญญา จำกัด เลขที่ 1 ม.1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 23 ราย, บริษัท สยามไดมอนด์เอ็กปอร์ตไรซ์ จำกัด เลขที่ 1 ม.1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 8 ราย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเรื่อยศรีรักษาวงค์ เลขที่ 117 ม.1 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 29 ราย, บริษัท ลูกชิ้นเมืองทองพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 65 ม.4 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 16 ราย

บุกตรวจหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

สำหรับผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่พบแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฏหมายในสถานประกอบการแต่อย่างใดได้ชี้แจงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ/แรงงานต่างด้าว ได้รับทราบและตระหนัก เพื่อให้ความร่วมมือในเรื่องการห้ามนำพา/ให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายโดยเด็ดขาด, ขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่อื่นเข้ามาในสถานประกอบการ และงดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกไปนอกเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจง/สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : https://siamrath.co.th/