นายกฯย้ำเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนผิดกม.‘บ่อน-ต่างด้าวเถื่อน’ต้นเหตุแพร่โควิด-19

นายกฯย้ำเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนผิดกม.‘บ่อน-ต่างด้าวเถื่อน’ต้นเหตุแพร่โควิด-19

นายกฯย้ำเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนผิดกม.‘บ่อน-ต่างด้าวเถื่อน’ต้นเหตุแพร่โควิด-19

29 เมษายน 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

นายกฯย้ำเร่งแก้ไขเรื่องร้องเรียนผิดกม.‘บ่อน-ต่างด้าวเถื่อน’ต้นเหตุแพร่โควิด-19

ทั้งนี้ สถิติการแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 และศูนย์บริการประชาชน 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 19 เมษายน 2564 มีดังนี้

1. บ่อนการพนัน จำนวน 471 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 323 เรื่อง จับกุม 32 คดี ไม่พบการกระทำความผิด 291 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 148 เรื่อง

2. แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย จำนวน 45 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 36 เรื่อง จับกุม 7 คดี  (ผู้กระทำความผิด 6 ราย) ไม่พบการกระทำความผิด 29 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง

3. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ (ที่นอกเหนือจากเข้าเมืองผิดกฎหมาย และบ่อนการพนัน) จำนวน 269 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 180 เรื่อง จับกุม 26 คดี (ผู้กระทำความผิด 58 ราย) ไม่พบการกระทำความผิด 154 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 89 เรื่อง และ

4. การร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล และเสนอความเห็น จำนวน 168,737 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 168,212 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 525 เรื่อง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุ ทุกเบาะแสทุกเรื่องที่ประชาชนแจ้งเข้ามา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าทุกข้อมูลที่แจ้งมาได้รับการดำเนินการทุกเรื่อง โดยเฉพาะเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ที่มา : https://www.naewna.com/