นอภ.แม่สอด เอาจริง ลุยจับไม่สวมหน้ากากอนามัยตามร้านค้า-บนถนน

นอภ.แม่สอด เอาจริง ลุยจับไม่สวมหน้ากากอนามัยตามร้านค้า-บนถนน

นอภ.แม่สอด เอาจริง ลุยจับไม่สวมหน้ากากอนามัยตามร้านค้า-บนถนน

นายชัยพฤกติ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก พร้อด้วยปลัดอำเภอ และ อส.อ.แม่สอด ได้ใช้รถยนต์ออกลาดตระเวนจับกุมผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตามหน้าร้านค้า และบนถนนสายต่างๆ ในตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid -19) จ.ตาก (เพิ่มเติม) โดยกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เบื้องต้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นแรงงานต่างด้าว และชาวเมียนมาที่ขี่รถบนถนนไป 5 ราย

นอภ.แม่สอด เอาจริง ลุยจับไม่สวมหน้ากากอนามัยตามร้านค้า-บนถนน

นายชัยพฤกติ กล่าวว่า การปฏิบัติการติดตามจับกุมดังกล่าว สามารถจับแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานตามร้านค้า และอยู่หน้าร้าน รวมทั้งบนถนนที่โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเตือนแล้ว ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาเมียนมา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด และทราบถึงคำสั่งของ จ.ตาก สถานการณ์โควิด-19 ในอำเภอแม่สอดขณะนี้ ถือว่า ยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้าออกในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง แต่ไม่ได้ติดเชื้อในพื้นที่ ที่สามารถควบคุมได้แล้ว.

ที่มา : https://www.one31.net/