ถอนรากค้าแรงงานเถื่อน

ถอนรากค้าแรงงานเถื่อน

ถอนรากค้าแรงงานเถื่อน

กว่า 5 เดือนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ปะทุจากตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ก่อนลามไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ ถึงการแพร่ระบาดระลอก 3 ที่กำลังส่งผลกระทบรุนแรงขณะนี้ หากถามถึงความคืบหน้าในการปราบปรามขบวนการค้าแรงงานเถื่อน แรงงานข้ามชาติ การจับกุมต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่ยังมีให้เห็นบ่อยครั้งน่าจะยืนยันได้ว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่คลี่คลาย

มองย้อนไปปลายปี 2563 ช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ แพร่กระจายในกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาคร แม้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะงัดมาตรการเข้มระดมกวาดล้างขบวนการขนแรงงานเถื่อนแบบถอนรากถอนโคน แต่เวลาผ่านไปนโยบายและมาตรการซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักไม่ถูกแปรไปสู่การปฏิบัติ ทุกอย่างยังเงียบหายกลายเป็นปฏิบัติการไฟไหม้ฟางเหมือนหลายๆ ปัญหา

ถอนรากค้าแรงงานเถื่อน

โดยข้อเท็จจริงแม้การแพร่ระบาดของโควิดไม่ได้มาจากแรงงานต่างด้าวเพียงส่วนเดียว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ ๆ หลายพื้นที่ส่วนหนึ่งติดเชื้อจากต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

ขณะเดียวกันถ้ามีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ต่างด้าวเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และให้ได้รับใบอนุญาตทำงานต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบ คัดกรองโรคตามระบบเท่านั้น จะเป็นหลักประกันและช่วยแก้ไขปัญหาได้หลายมิติ ทั้งลดความเสี่ยงจากโควิด แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาสังคม ความมั่นคงของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ข่าวการจับกุมต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดนที่ยังปรากฏต่อเนื่องค่อนข้างสวนทางนโยบาย สาเหตุหลักมาจากขบวนการค้าแรงงานเถื่อนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนขนแรงงานข้ามชาติเย้ยกฎหมาย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบแลกกับอามิสสินจ้าง แม้รู้ทั้งรู้ว่าจะสร้างความเสียหายซ้ำเติมเศรษฐกิจกับวิกฤตสุขภาพ

เหมือนชักศึกเข้าบ้านนำกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดเข้าประเทศ ไม่ต่างจากกรณีบ่อนการพนันที่ปราบไม่หมด เป็นแหล่งแพร่เชื้อคลัสเตอร์ใหม่ซ้ำ ๆ น่าแปลกที่เวลาผ่านไปนานหลายเดือนหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งตั้งวอร์รูมปราบขบวนการค้าแรงงานเถื่อน บ่อนการพนัน แต่ผลในทางปฏิบัติยังไม่คืบหน้า

เป็นภาพสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างและการทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก บ่อนการพนัน การค้าแรงงานเถื่อน กับอีกสารพัดปัญหาจึงเกลื่อนเมืองแก้ไม่ได้ รัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศจึงควรใช้โอกาสท่ามกลางโควิดที่ยังไม่รู้จุดจบจัดแถวใหม่ระบบราชการ ถอนรากถอนโคนคอร์รัปชั่น อุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาประเทศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การแก้วิกฤตประเทศจะได้ไม่สะดุดซ้ำๆ

ที่มา : https://www.prachachat.net/