ตม.หนองคายเข้ม! หวั่นต่างด้าวลอบเข้าเมือง

ตม.หนองคายเข้ม! หวั่นต่างด้าวลอบเข้าเมือง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ตม.หนองคายเข้ม! หวั่นต่างด้าวลอบเข้าเมือง

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตทำให้ง่ายต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทางตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสกัด ตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง

ตม.หนองคายเข้ม! หวั่นต่างด้าวลอบเข้าเมือง

พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก.ตม.จว.หนองคาย กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ มีการ ปิดกั้นการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด แพร่กระจาย ส่งผลทำให้แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะชาวลาวไม่สามารถเดินทางเข้ามารับจ้างได้ตามปกติ จึงอาจทำให้เกิดการลักลอบนั่งเรือหางยาวเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ทางตรวจคนเข้าเมืองหนองคายจึงเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ และเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง ตลอดตามแนวชายแดนที่รับผิดชอบ ซึ่งตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวลาวได้ 36 ราย

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจแนวชายแดน เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจเข้มการลักลอบนำยาเสพติดเข้าในราชอาณาจักร อีกด้วย

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]