ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแรงงานต่างด้าว MOU

แหล่งเอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สามารถโหลดเอาไปใช้ได้ฟรีๆ

แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

แบบคำขออนุญาตทำงาน

แรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเมียนมา

สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติเมียนมา

เอกสารที่ใช้ในศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล…

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล… ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน

แรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติลาว

สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติลาว

ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล…

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล… เพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน

แรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติกัมพูชา

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติกัมพูชา

สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติกัมพูชา

ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล…

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล… เพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน

แรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเวียดนาม

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติเวียดนาม

ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาล…

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน