ก.แรงงาน หวั่นโควิดระลอกใหม่ ตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน หวั่นโควิดระลอกใหม่ ตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน หวั่นโควิดระลอกใหม่ ตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน หวั่นโควิดระลอกใหม่ ตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (4 เมษายน 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยและกังวลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด–19 จากกลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศไทย จากสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเมียนมา ได้กำชับกระทรวงแรงงาน ตรวจสอบสกัดกั้นมิให้นายหน้าเถื่อนฉวยโอกาส ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวแล้ว

ก.แรงงาน หวั่นโควิดระลอกใหม่ ตรวจเข้มสายนายหน้าเถื่อนลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า กกจ.รับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ติดพรหมแดนเมียนมา ขอย้ำนายหน้าเถื่อน และนายจ้างสถานประกอบการที่คิดใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน

“หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี และคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ” นายไพโรจน์ กล่าว

ที่มา : https://www.matichon.co.th/