กอ.รมน.หารือผู้ว่าฯแก้ปัญหายาเสพติด -แรงงานผิด กม.

กอ.รมน.หารือผู้ว่าฯแก้ปัญหายาเสพติด -แรงงานผิด กม.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

กอ.รมน.หารือผู้ว่าฯแก้ปัญหายาเสพติด -แรงงานผิด กม.

กอ.รมน.ลงพื้นที่โคราช หารือพ่อเมืองแก้ปัญหายาเสพติด -แรงงานผิด กม. ย้ำนำแรงงานใต้ดินขึ้นมาบนดินให้หมด พร้อมตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง 1240 หมู่บ้านทั่วไทย ภายในปี 2565 ป้องปรามขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

16  พฤศจิกายน 2563  ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร และคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมประชุมหารือกับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ รวมทั้ง รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.หารือผู้ว่าฯแก้ปัญหายาเสพติด -แรงงานผิด กม.

พล.ท. ธนณัฐ ยังเพื่องมนต์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด และปัญหาการค้ามนุษย์ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ยังอยู่ใต้ดินหรือยังไม่มีการขึ้นทะเบียน กลุ่มนี้จำเป็นจะต้องนำขึ้นมาบนดินให้หมด จะต้องทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ส่วนงานด้านยาเสพติดตามแนวชายแดน ได้เน้นย้ำทุกจังหวัดเรื่องการสร้างหมู่บ้านที่เข็มแข็งเพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนให้เป็นเครือข่ายที่มีความเข็มแข็ง  ซึ่ง กอ.รมน.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึก ให้หมู่บ้านมีความพร้อมและมีความเข็มแข็งในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งทั่วประเทศไทย จำนวน 1,240 หมู่บ้าน ภายในปี 2565 เพื่อป้องปรามสกัดกั้นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน

ที่มา : https://www.nationtv.tv[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]