กทม.คลายล็อก 50 เขต บริการงานทะเบียนวันเสาร์ – 8จุดบริการด่วน เริ่ม 15 มี.ค.นี้

กทม.คลายล็อก 50 เขต บริการงานทะเบียนวันเสาร์ – 8จุดบริการด่วน เริ่ม 15 มี.ค.นี้

กทม.คลายล็อก 50 เขต บริการงานทะเบียนวันเสาร์ – 8จุดบริการด่วน เริ่ม 15 มี.ค.นี้

กทม.คลายล็อก 50 เขต บริการงานทะเบียนวันเสาร์ – 8 จุดบริการด่วนมหานคร เริ่ม 15 มี.ค.นี้

วันนี้ (9 มีนาคม 2564) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบันได้คลี่คลายลง ประกอบกับได้มีการปรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็น พื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน จึงให้ 50 สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ยกเว้นการจัดทำ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ)

กทม.คลายล็อก 50 เขต บริการงานทะเบียนวันเสาร์ – 8จุดบริการด่วน เริ่ม 15 มี.ค.นี้

นางศิลปสวย กล่าวว่า รวมทั้งเปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Sevice) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลาว่าการ กทม. เขตพระนคร 2.ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เขตบางแค 3.ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ 4.ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ 5.ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว 6.ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย 7. สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน และ 8.สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข เขตบางนา

“ทั้งนี้ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด โดยพิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ และนำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ” ปลัด กทม.กล่าว

ที่มา : https://www.matichon.co.th/